ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με το δ.τ. «ΕΡΤ ΑΕ», που εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων και έχει τα κεντρικά της γραφεία επί της Λεωφόρου Μεσογείων αρ.432 στην Αγία Παρασκευή Αττικής προσφέρει προς χρήση τον μικρο-ιστότοπο (εφεξής ο «ιστότοπος» -αποτελεί microsite του ιστότοπου www.ert.gr), για τις ανάγκες του τηλεοπτικού προγράμματος Catch the Answer (Δες και Βρες), υπό τους κάτωθι όρους, τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης του ιστοτόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των ιστοσελίδων/εφαρμογών της ΕΡΤ Α.Ε. μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Η χρήση συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών.
Ο επισκέπτης/χρήστης του ιστοτόπου της ΕΡΤ Α.Ε. έχει την υποχρέωση να τηρεί το οικείο ισχύον νομικό πλαίσιο και να απέχει από κάθε παράνομη κακόβουλη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του παρόντος ιστοτόπου.

Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στον ιστότοπο της ΕΡΤ Α.Ε. και βαρύνεται με την τυχόν καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου, χρέωση χρόνου παραμονής σε αυτό κ.α.). Επίσης, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του (με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα και μέσα προστασίας), που του επιτρέπει την ασφαλή πρόσβαση στον ιστότοπο της ΕΡΤ Α.Ε..

Η ΕΡΤ Α.Ε. λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει τη σωστή λειτουργία του ιστοτόπου του. Παρόλα αυτά, η ΕΡΤ Α.Ε. δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε αρνητική συνέπεια ή ζημία (άμεση ή έμμεση), που τυχόν θα υποστεί ο χρήστης του ιστοτόπου από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης αυτού, από καθυστερήσεις κατά τη χρήση αυτού, από λάθη ή παραλείψεις σε αυτόν, από διακοπές της σύνδεσης, βλάβες του δικτύου ή για άλλους λόγους.

Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στον ιστότοπο της ΕΡΤ Α.Ε. δεν είναι απαραίτητα ολοκληρωμένες, πλήρεις ή επικαιροποιημένες. Δεν αποτελούν, ούτε υπαινίσσονται νομικές, επιχειρηματικές ή άλλες συμβουλές και καμία εγγύηση δεν παρέχεται όσον αφορά την αρτιότητα, ορθότητα, εγκυρότητα ή/και την ακρίβειά τους. Η ΕΡΤ Α.Ε. λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει την ακρίβεια των πληροφοριών που δημοσιεύονται στον ιστότοπό της. Ωστόσο, η ΕΡΤ Α.Ε. δεν ευθύνεται για τυχόν ορθογραφικά ή άλλου είδους λάθη κατά την δημοσίευση των εν λόγω πληροφοριών, καθώς και για οποιαδήποτε αρνητική συνέπεια ή ζημία (άμεση ή έμμεση), που τυχόν θα υποστεί ο χρήστης του ιστοτόπου ως απόρροια χρήσης των πληροφοριών αυτών. Τα περιεχόμενα του ιστοτόπου παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο.

Η ΕΡΤ Α.Ε. δεν εγγυάται ότι οι επιλογές και τα περιεχόμενα του ιστοτόπου της θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης, η ΕΡΤ Α.Ε. δεν εγγυάται ότι οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων ο ιστότοπος τίθεται στη διάθεσή των επισκεπτών/χρηστών, δεν περιέχουν “ιούς” ή άλλα επιζήμια στοιχεία.
Οι διασυνδέσεις με άλλους διαδικτυακούς τόπους (websites) παρέχονται μόνο για πληροφόρηση και η ΕΡΤ Α.Ε. δεν έχει καμία ευθύνη προερχόμενη από πρόσβαση σε αυτούς. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η ΕΡΤ Α.Ε. για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων, τους οποίους αυτοί οι διαδικτυακοί τόποι ακολουθούν.
Η ΕΡΤ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί νομίμως το περιεχόμενο του ιστοτόπου του, χωρίς προειδοποίηση προς τους επισκέπτες/χρήστες της

Όλο το περιεχόμενο του παρόντος ιστοτόπου της ΕΡΤ Α.Ε., εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων), που – ενδεικτικά – περιλαμβάνει κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες κλπ. (εφεξής περιεχόμενο) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία  της και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο. Η ΕΡΤ Α.Ε. διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα  αναφορικά με το περιεχόμενο και  τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού. Το περιεχόμενο του ιστοτόπου διατίθεται στους επισκέπτες/χρήστες του για προσωπική χρήση και υπόκειται σε αλλαγές χωρίς σχετική ειδοποίηση κατά την κρίση της ΕΡΤ Α.Ε.. Οποιαδήποτε άλλη χρήση, πέραν της προσωπικής, απαιτεί την γραπτή ρητή άδεια της ΕΡΤ Α.Ε. Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα δικαιώματα αναπαραγωγής οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου του παρόντος ιστοτόπου, καθώς και για αιτήσεις έγκρισης αναπαραγωγής περιεχομένου, οι χρήστες παρακαλούνται να επικοινωνούν με την ΕΡΤ Α.Ε. τηλέφωνο +30 210 6066000, email: info@ert.gr.gr.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων https://dpo.ert.gr/privacy-notice-at-a-glance/ του επισκέπτη/χρήστη του παρόντος ιστοτόπου υπόκειται στους παρόντες όρους καθώς επίσης και στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει. Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο των παρόντων. Σε κάθε περίπτωση η ΕΡΤ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.

Η ΕΡΤ Α.Ε. δε θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών του ιστοτόπου σε τρίτους, που δε σχετίζονται με το ίδιο, χωρίς τη συγκατάθεσή του επισκέπτη/χρήστη, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Η ΕΡΤ Α.Ε. είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες/χρήστες για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών της. Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με την ΕΡΤ Α.Ε., προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του.

Η ΕΡΤ Α.Ε. μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του ιστοτόπου χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies https://www.ert.gr/cookies/ είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων του ιστοτόπου, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης/χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παροχείς διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επιπλέον, το πληροφοριακό σύστημα  της ΕΡΤ Α.Ε. συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο επισκέπτης/χρήστης της και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξει μέσω της χρήσης του ιστοτόπου.

Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα του για πλοήγηση στο Διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Οι παρόντες όροι – ανακοίνωση νομικού περιεχομένου μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι ως άνω, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή  τους διέπονται  από το εθνικό δίκαιο, το κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της ΕΡΤ Α.Ε. και του επισκέπτη/χρήστη του παρόντος ιστοτόπου και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι  οι   διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση του ιστοτόπου της ΕΡΤ Α.Ε. από τον επισκέπτη /χρήστη αυτού, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο.

Για τους όρους χρήσης του www.ert.gr που ισχύουν και αυτοί, πατήστε εδώ https://www.ert.gr/oroi-xrisis/ .